Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými le...

Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými leteckými úradmi MO ČR, MO CHR a MO MR
19.10.2017 Predmetom pracovného rokovania s partnerskými vojenskými leteckými úradmi Ministerstva obrany Českej republiky (ďalej len MO ČR), Ministerstva obrany Chorvátskej repub...
Zdroj: www.mil.sk

Galavečer Zlaté krídla

Galavečer Zlaté krídla
31.08.2016 V predvečer Medzinárodných leteckých dní SIAF 2016, v piatok 26. augusta 2016 sa v Historickej sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici konal za účasti Úradu vojen...

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA
04.12.2015 V priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa v dňoch 17.-19. novembra 2015 pod gesciou Úradu vojenského letectva MO SR (ÚVL MO SR) uskutočnilo 42. zasad...

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov
04.12.2015 V Bruseli 24. júna 2015 bolo ministrom obrany Slovenskej republiky podpísané memorandum o porozumení k zriadeniu a fungovaniu Mnohonárodného centra leteckého výcviku ...

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR
01.10.2015 Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 16. - 17. septembra 2015 v nádhernom prostredí Vysokých Tatier uskutočnilo recipročné pracovné rok...

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR

12.11.2014 Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 29. - 30. októbra 2014 uskutočnilo recipročné pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s ...

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.
17.10.2014 Žiadosť na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   V prípade nejasností kont...

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom...

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve.
17.10.2014 Žiadosť na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   Predmetná žiadosť sa vzťahuje n...

Kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd

Kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd
25.04.2014 V dňoch od 14.4.2014 do 16.4.2014 prebehol v priestoroch dopravného krídla Kuchyňa kurz odborného vyšetrovania leteckých nehôd, ktorý riadil hlavný inšpektor bezpečn...

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR
05.11.2013             Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 30. - 31. októbra 2013 uskutočnilo recipročné pracovné rokovanie Úradu vojen...

Príslušníci letectva úspešne absolvovali špecializovaný jazykový kurz

Príslušníci letectva úspešne absolvovali špecializovaný jazykový kurz
17.10.2013             Dvojmesačný špecializovaný intenzívny kurz leteckej angličtiny absolvovalo v uplynulých mesiacoch v Sliači desať príslušníkov slovenského voje...

Inšpekčné rokovanie o výcviku českých RLP

Inšpekčné rokovanie o výcviku českých RLP
04.10.2013 V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 24. - 26. septembra 2013 uskutočnilo inšpekčné rokovanie o výcviku českých riadiacich letovej prevádzky s využi...
Zdroj: www.aos.sk

Zverejnenie Pokynov ÚVL MO SR

Zverejnenie Pokynov ÚVL MO SR
10.07.2013 Dňa 3. júna 2013 boli vydané Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR č. MP - ÚVL - LPT – 1/2013 pre vydanie oprávnení k vývoju, výrobe, opravám, údržbe, modifikáciá...

Potvrdenia skúseností s údržbou necivilných lietadiel

04.02.2013 Potvrdenie skúseností s údržbou necivilných lietadiel vykonáva Úrad vojenského letectva MO SR na základe doručeného tlačiva príloha č. 1 a na základe postupu uvede...

Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR na organizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípr...

Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR na organizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu
25.10.2012 V časti Dokumenty a materiály/ Národná legislatíva boli zverejnené „Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR na organizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípr...

SOŠ EMAR 145

SOŠ EMAR 145
23.10.2012 Dňa 14. marca 2012 bol schválený slovenský obranný štandard SOŠ EMAR 145 „Európske vojenské požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu vojenskej leteckej techniky...

PF 2012

PF 2012
19.12.2011

Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzku

Poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač aj pre civilnú letovú prevádzku
01.07.2011 Dňa 16. júna 2011 sa na letisku v Sliač obnovila civilná letecká prevádzka. Slávnostne ju otvorili ministri dopravy a obrany Ján Figeľ a Ľubomír Galko. Na slávnostnom ...

139. konferencia Air Forces Flight Safety Committee (Europe)

139. konferencia Air Forces Flight Safety Committee (Europe)
01.06.2011 Odborníci na bezpečnosť vojenských letectiev sa stretli v Bratislave na 139. konferencii AFFSC(E) (Air Forces Flight Safety Committee (Europe)). Zúčastnilo sa jej 41 p...

Letový simulátor FNPT II MCC Mi - 17 MODER - osvedčenie o spôsobilosti

Letový simulátor FNPT II MCC Mi - 17 MODER - osvedčenie o spôsobilosti
04.02.2011 Dňa 2. 2 . 2011 sa v priestoroch Úradu vojenského letectva uskutočnilo slávnostné odovzdanie „Osvedčenia o spôsobilosti“ pre letový simulátor FNPT II MCC Mi – ...

 
1 2 >>

Skočiť na menu
Share