Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Kurz inšpektorov bezpečnosti letov

Kurz inšpektorov bezpečnosti letov
03.11.2010 V dňoch od 4.10.2010 do 8.10.2010 prebehol na ÚVL MO SR kurz inšpektorov bezpečnosti letov, ktorý organizoval hlavný inšpektor bezpečnosti letov. Účastníkmi kurzu bol...

Miesto a úloha Úradu vojenského letectva MO SR v oblasti AIRWORTHINESS

Miesto a úloha Úradu vojenského letectva MO SR v oblasti AIRWORTHINESS
03.03.2010 Európska obranná agentúra European Defence Agency (ďalej len „EDA“) prostredníctvom ministrov obrany participujúcich členských krajín EÚ (26 členov, okrem Dánska) ...

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akci...

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody
08.02.2010 Dňa 26. januára 2010 bola ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ministrom vnútra Slovenskej republiky a ministrom obrany Slovenskej republ...

Návšteva z Českej republiky

Návšteva z Českej republiky
27.11.2009 Výmena skúseností v oblastiach riadenia letovej prevádzky, leteckého personálu, personálu a techniky leteckých pozemných zariadení a inžiniersko-leteckej služby vo voj...

Kurz externých auditorov

Kurz externých auditorov
16.11.2009 Druhý novembrový týždeň sa na Úrade vojenského letectva niesol v znamení auditu. V priestoroch ÚVL MO SR sa v dňoch 11. – 13. novembra 2009 konal už v poradí dru...

ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSIEL ÚRADU - OZNAM

21.01.2009 Dňom 1. januára 2009 bol Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky presťahovaný z Duklianskych kasární do areálu Kutuzovových kasární do budovy...

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI METODICKÝCH POKYNOV MP-ÚVL-OSPI-11/2007

19.08.2008 Dňom 31. augusta 2008 nadobúdajú účinnosť metodické pokyny Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre získanie odbornosti inžinierskej lete...

SCHVÁLENIE DOKUMENTU ZÁSADY SPRAVOVANIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU SR

04.08.2008 Dňa 29. júla 2008 bol schválený ministrom obrany Slovenskej republiky a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky dokument „Zásady spravovania v...

USTANOVENIE DO FUNKCIE RIADITEĽKY ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA MO SR

USTANOVENIE DO FUNKCIE RIADITEĽKY ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA MO SR
24.06.2008 Dňom 1. júna 2008 bola ministrom obrany SR ustanovená do funkcie riaditeľky Úradu vojenského letectva MO SR pani plukovníčka Ing. Soňa Matunáková. Dňa 10. júna 20...

PREBERANIE VRTUĽNÍKA MI-2

PREBERANIE VRTUĽNÍKA MI-2
23.06.2008 V dňoch 26.5.-30.5.2008 bol prevzatý pre VzS OS SR vrtuľník Mi-2 po vykonaní generálnej opravy u PZL ŚWIDNIK (Poľsko). Prevzatie zabezpečili príslušníci Leteckej zákla...

VYKONANIE KURZU NA EXTERNÝCH AUDÍTOROV

VYKONANIE KURZU NA EXTERNÝCH AUDÍTOROV
10.01.2008 V dňoch 5. – 7. decembra 2007 sa zástupcovia Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky zúčastnili kurzu "Prípravy na výkon externých audito...

PRACOVNÉ ROKOVANIE SO ZÁSTUPCAMI ODBORU VOJENSKÉHO LETECTVA MO ČR

PRACOVNÉ ROKOVANIE SO ZÁSTUPCAMI ODBORU VOJENSKÉHO LETECTVA MO ČR
10.01.2008 V dňoch 17. – 18. decembra 2007 sa uskutočnilo na Úrade vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky pod vedením zástupkyne riaditeľa úradu plukovníč...

VYDANIE METODICKÝCH POKYNOV PRE PERSONÁL SLUŽIEB MANAŽMENTU LETOVEJ PREVÁDZKY A NA LICENCOVANIE V...

23.11.2007 1. Metodické pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre personál služieb manažmentu letovej prevádzky č. MP-ÚVL- RLP-14 /2007 ev. č. 1/1- 5  z  13. novembra 200...

ODBORNÉ ZHROMAŽDENIE ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ODBORNÉ ZHROMAŽDENIE ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
23.11.2007 V dňoch  29. – 31. októbra 2007 sa uskutočnilo v Hoteli Tatranské Zruby, Vysoké Tatry pod vedením zástupkyne riaditeľa Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany...

VYDANIE METODICKÉHO POKYNU VOJENSKÉHO LETECKÉHO REGISTRA K ZÍSKANIU A UDRŽANIU PREUKAZOV SPÔSOBIL...

10.10.2007 1. Metodický pokyn vojenského leteckého registra k získaniu a udržaniu preukazov spôsobilosti výkonných letcov MAR-FCL (Military Aviation Requirements – Flight  Cre...

VYDANIE DOKUMENTOV VZŤAHUJÚCICH SA NA VOJENSKÚ LETECKÚ TECHNIKU, PADÁKOVÚ TECHNIKU A TECHNIKU LTPZ

02.08.2007 Úrad vydal dokumenty pre právnické (fyzické) osoby mimo rezortu ministerstva obrany SR vzťahujúce sa k vojenskej leteckej technike, padákovej technike a technike LTP...

Vydanie dokumentov vzťahujúcich sa na letecké pozemné zariadenia

22.03.2007 Úrad vydal dokumenty pre právnické (fyzické) osoby mimo rezortu ministerstva obrany SR vzťahujúce sa k leteckým pozemných zariadeniam vzdušných síl ozbrojených síl Sl...

Vydanie Metodických pokynov pre vykonávanie modifikácií (modernizácií) vojenskej leteckej techni...

13.03.2007 1. Metodické pokyny pre vykonávanie  modifikácií (modernizácií) vojenskej leteckej techniky (Príloha k smernici č.6/2005 o príprave a realizácii projektov vyzbrojo...

Vydanie metodických pokynov k leteckým pozemným zariadeniam vzdušných síl OS SR

08.02.2007 1. Metodické pokyny pre overovanie technickej spôsobilosti leteckých pozemných zariadení vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-001/2006 č. p. ÚVL-4-164/2006 z 13. novembra 20...

Spustenie internetovej prezentácie Úradu vojenského letectva MO SR

31.01.2007 Dňa 31.1.2007 bola spustená internetová prezentácia Úradu vojenského letectva MO SR.    

 
<<1 2

Skočiť na menu
Share