Preskocit navigáciu

Vydanie metodických pokynov k leteckým pozemným zariadeniam vzdušných síl OS SR


1. Metodické pokyny pre overovanie technickej spôsobilosti leteckých pozemných zariadení vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-001/2006 č. p. ÚVL-4-164/2006 z 13. novembra 2006:

- pre stanovenie Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky podmienok pre vydanie dokumentu „Súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia vo vojenskom letectve“ a „Osvedčenia o prevádzkovej spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia“ k osvedčeniu a schváleniu technickej spôsobilosti leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl SR, ktoré podliehajú štátnemu odbornému dozoru vo vojenskom letectve a pre vydanie dokumentu „Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve“ pre osvedčovanie právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie činností v rezorte obrany SR vo vojenskom letectve.

2. Metodické pokyny pre získanie odbornosti a pre vydanie vojenského preukazu spôsobilosti technického personálu leteckých pozemných zariadení vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-002/2006 č. p. ÚVL-4-165/2006 z 30. januára 2007:

- pre stanovenie Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky jednotného postupu pri posudzovaní odbornosti technického personálu leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl SR ako nevyhnutnej podmienky pre vydanie vojenského preukazu spôsobilosti technikov údržby leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl SR.

3. Metodické pokyny k prevádzke leteckých pozemných zariadení vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-003/2006 č. p. ÚVL-4-182/2006 z 30. januára 2007:

- pre stanovenie Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky jednotného postupu pri prevádzkovaní leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl SR k zabezpečeniu bezpečnosti leteckej prevádzky.

4. Metodické pokyny pre letové overovanie leteckých pozemných zariadení vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-004/2006 č. p. ÚVL-14-6/2007 z 30. januára 2007:

- pre stanovenie Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky jednotného postupu pri organizovaní, riadení, príprave a zabezpečovaní letových overovaní technických a prevádzkových parametrov leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

5. Metodické pokyny pre vydávanie oprávnenia k vývoju, výrobe, opravám, údržbe, modifikáciám, skúškam a školeniam na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl OS SR MP-ÚVL-LPZ-005/2007 č. p. ÚVL-14-5/2007 z 12.marca 2007:

 

- pre stanovenie Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky podmienok pre vydávanie Oprávnenia žiadateľom – organizáciám, vykonávajúcim činnosti vývoj, výrobu, opravy, údržbu, modifikácie (modernizácie), skúšky a školenia na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl SR, stanoviť pravidlá, ktorými sa budú riadiť držitelia týchto Oprávnení a zodpovednostné vzťahy v procese činností v súlade s §46 a §48a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Text metodických pokynov je sprístupnený v elektronickej podobe na webovej stránke v sekcii Dokumenty a materiály/Rezortná legislatíva.Autor: Kajda Roman - Dátum: 08.02.2007
Čítanosť: 20277
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share