Preskocit navigáciu

Letecký personál


Štátny radca – Inšpektor leteckého personálu vykonáva štátny odborný dozor vo vojenskom letectve v rozsahu svojej pôsobnosti.

Štátny radca – Inšpektor leteckého personálu plní najmä tieto úlohy:

  • vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok vojenských lietadiel a ostatného leteckého personálu, overuje ich odbornú spôsobilosť,
  • kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu vojenských lietadiel,
  • spolupracuje s Leteckou vojenskou nemocnicou Košice pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu,
  • schvaľuje programy leteckej školy na vzdelávanie a výcvik vojenského leteckého personálu,
  • vydáva, obmedzuje, pozastavuje alebo ruší platnosť povolenia školiacim a výcvikovým organizáciám schváleným pre výcvik vojenského leteckého personálu,
  • určuje po dohode s ministerstvom dopravy podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota,
  • predkladá návrhy na menovanie a zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel, menovanej ministrom obrany,
  • zastupuje MO SR v medzinárodných organizáciách civilného letectva a NATO vo veciach usporiadania letovej prevádzky a európskeho vzdušného priestoru a pri styku s orgánmi vojenského letectva iných štátov.

 

Skočiť na menu


Share