Preskocit navigáciu

Register vojenských leteckých pozemných zariadení


  • Register, centrálnu evidenciu leteckých pozemných zariadení vedie úrad.
  • Do registra môže byť zapísané iba letecké pozemné zariadenie, ktorého prevádzková spôsobilosť bolo potvrdená úradom.
  • Zápis vojenských leteckých pozemných zariadení do registra vykoná úrad po vydaní súhlasu na použitie vojenského leteckého pozemného zariadenia vo vojenskom letectve a osvedčenia o prevádzkovej spôsobilosti.
  • Prevádzkovateľ vojenského leteckého pozemného zariadenia zapísaného do registra je povinný okamžite ohlásiť úradu všetky zmeny údajov týkajúcich sa vojenského leteckého pozemného zariadenia.
  • Výmaz vojenského leteckého pozemného zariadenia z registra vykoná úrad na žiadosť prevádzkovateľa alebo z vlastného podnetu, ak zistí, že došlo ku zmene alebo zániku podmienok stanovených pre prevádzkovú spôsobilosť.

Prehľad úradom vydaných dokumentov pre právnické (fyzické) osoby mimo rezortu ministerstva obrany SR k leteckým pozemných zariadeniam vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky:

Dokumenty:


Skočiť na menu


Share