Preskocit navigáciu

Bezpečnosť letov


Hlavný inšpektor bezpečnosti letov a inšpektori bezpečnosti letov vykonávajú odborné vyšetrovanie

 • leteckých nehôd štátnych lietadiel vo vojenských službách,
 • leteckých udalostí podľa štandardizačnej dohody STANAG 3531 (Odborné vyšetrovanie a hlásenie nehôd/incidentov týkajúcich sa vojenských lietadiel alebo striel/ bezpilotných prostriedkov),
 • leteckých udalostí, na ktorých sa súčasne podieľali lietadlo vo vojenských službách alebo vojenská služba riadenia letovej prevádzky spoločne s civilným lietadlom alebo civilnou službou riadenia letovej prevádzky po postúpení odborného vyšetrovania takejto leteckej udalosti od Útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky.
 
Hlavný inšpektor bezpečnosti letov plní najmä tieto úlohy:
 • vykonáva funkciu predsedu stálej komisie pre odborné vyšetrovanie leteckých nehôd štátnych lietadiel vo vojenských službách
 • v súčinnosti s odbornými orgánmi veliteľstva vzdušných síl spracúvava návrhy opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov a na predchádzanie vzniku leteckých udalostí
 • riadi evidenciu a analýzu leteckých udalostí,
 • spracováva závery z odborného vyšetrovania leteckých udalostí a navrhuje opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku,
 • zhromažďuje a uverejňuje informácie o bezpečnosti letov vo vzdušných silách a v letectvách členských štátov NATO,
 • usmerňuje obsah odbornej prípravy leteckého personálu v oblasti bezpečnosti letov,
 • podieľa sa na spracúvaní takticko-technických požiadaviek na nové typy lietadiel z hľadiska bezpečnosti letov,
 • informuje Útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky o narušení dočasne vymedzených priestorov a zakázaných priestorov civilnou letovou prevádzkou a o leteckých udalostiach podľa čl. 6 ods. 13,
 • vedie databázu osôb určených pre zaradenie do Stálej komisie pre odborné vyšetrovanie leteckých nehôd lietadiel vo vojenských službách.  
 
Inšpektori bezpečnosti letov odboru štátnej správy vo vojenskom letectve ministerstva plnia najmä tieto úlohy:
 • podieľajú sa na spracúvaní návrhov opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti letov a na predchádzanie vzniku leteckých udalostí,
 • evidujú a analyzujú letecké udalosti a štatistické údaje o bezpečnosti letov,
 • podieľajú sa na spracúvaní záverov odborného vyšetrovania leteckých udalostí,
 • zhromažďujú informácie o bezpečnosti letov vo vzdušných silách a v štátoch NATO; zhromaždené informácie poskytujú OS SR,
 • zhromažďujú a uverejňujú informácie o spoľahlivosti leteckej techniky, prostriedkov letiskového zabezpečenia letovej činnosti a leteckých pozemných informačných systémov,
 • podieľajú sa na spracúvaní takticko-technických požiadaviek na nové typy lietadiel z hľadiska bezpečnosti letov.

Skočiť na menu


Share