Preskocit navigáciu

Dokumenty a materiály


Dokumenty:
·  Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre personál služieb manažmentu letovej prevádzky (MP-ÚVL-RLP-14/2007)
·  Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR na licencovanie vojenských riadiacich letovej prevádzky (MP-ÚVL-RLP-15/2007)
·  Pokyny na činnosť vojenských stanovíšť riadenia letovej prevádzky (MP-ÚVL-RLP-16/2008)
·  Pokyny na výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky (MP-ÚVL-RLP-17/2008)
·  Metodická pomôcka Úradu vojenského letectva MO SR na zvládnutie mimoriadnych situácií riadiacim letovej prevádzky
  (MP-ÚVL-RLP-18/2011)
·  Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre posudzovanie riadiacich letovej prevádzky (MP-ÚVL-RLP-19/2011)
je možné získať v elektronickej podobe na stránke: http://web.mosr.mil.sk/uvl/SitePages/default.aspx v časti Dokumenty/Manažment letovej prevádzky/Pokyny ÚVL MO SR

Názov Popis Stiahnuť
Pokyny o vydávaní a evidencii preukazov členov stálej komisie MO SR na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov [pdf] Pokyny o vydávaní a evidencii preukazov členov stálej komisie MO SR na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov [pdf] (412.47 kB)
Pokyn Vojenského leteckého registra k získaniu a udržaniu preukazov spôsobilosti výkonných letcov (MP-ÚVL-VLR-13/2007) [pdf] Pokyn Vojenského leteckého registra k získaniu a udržaniu preukazov spôsobilosti výkonných letcov (MP-ÚVL-VLR-13/2007) [pdf] (1.04 MB)
Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre získanie odbornosti inžinierskej leteckej služby a pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby (MP - ÚVL - OSPI - 11/ 2007) [pdf] Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre získanie odbornosti inžinierskej leteckej služby a pre vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby (MP - ÚVL - OSPI - 11/ 2007) [pdf] (1001.93 kB)
Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre vydanie oprávnenia organizácii vykonávať školenie, výcvik údržby a skúšky (MP - ÚVL - OSPI - 12/ 2007) [pdf] Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre vydanie oprávnenia organizácii vykonávať školenie, výcvik údržby a skúšky (MP - ÚVL - OSPI - 12/ 2007) [pdf] (1.08 MB)
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho svetla vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky [pdf] Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho svetla vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky [pdf] (1.01 MB)
Pokyny Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky PRAVIDLÁ PRE LETY OAT - IFR (EUROAT) (P – ÚVL – 1/2012) [pdf] Pokyny Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky PRAVIDLÁ PRE LETY OAT - IFR (EUROAT) (P – ÚVL – 1/2012) [pdf] (1.19 MB)
Zmluva o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov rezortu dopravy, vnútra a obrany pri vyšetrovaní leteckých nehôd a vážnych iincidentov [pdf] Zmluva o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov rezortu dopravy, vnútra a obrany pri vyšetrovaní leteckých nehôd a vážnych iincidentov [pdf] (1.34 MB)
Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre vydanie oprávnení k vývoju, výrobe, opravám, údržbe, modifikáciám, skúškam a školeniam na leteckej prevádzkovej technike vzdušných síl OS SR (MP-ÚVL-LPT–1/2013) [pdf] Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre vydanie oprávnení k vývoju, výrobe, opravám, údržbe, modifikáciám, skúškam a školeniam na leteckej prevádzkovej technike vzdušných síl OS SR (MP-ÚVL-LPT–1/2013) [pdf] (593.53 kB)
Metodické pokyny pre vykonávanie modifikácií (modernizácií) vojenskej leteckej techniky (MP-ÚVL-UOLT-1/2013) [pdf] Metodické pokyny pre vykonávanie modifikácií (modernizácií) vojenskej leteckej techniky (MP-ÚVL-UOLT-1/2013) [pdf] (1.01 MB)
Pokyny ÚVL MO SR k postupu ohlasovania a vyšetrovania parašutistických udalostí (ÚVL-SAF-1) [pdf] Pokyny ÚVL MO SR k postupu ohlasovania a vyšetrovania parašutistických udalostí (ÚVL-SAF-1) [pdf] (414.49 kB)
Pokyny pre spracovanie žiadosti o vydanie povolenia na usporiadanie letových a statických ukážok lietadiel organizovaných OS SR na vojenských letiskách na území SR (OdŠSVL-SAF-12018-MP) [pdf] Pokyny pre spracovanie žiadosti o vydanie povolenia na usporiadanie letových a statických ukážok lietadiel organizovaných OS SR na vojenských letiskách na území SR (OdŠSVL-SAF-12018-MP) [pdf] (263.9 kB)
Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre realizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu 2021 [pdf] Pokyny Úradu vojenského letectva MO SR pre realizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu 2021 [pdf] (670.76 kB)
SOŠ EMAR 145 [pdf] EURÓPSKE VOJENSKÉ POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIE VYKONÁVAJÚCE ÚDRŽBU VOJENSKEJ LETECKEJ TECHNIKY SOŠ EMAR 145 [pdf] (750.2 kB)
SOŠ EMAR 21 [pdf] EURÓPSKE VOJENSKÉ POŽIADAVKY A POSTUPY PRE CERTIFIKÁCIU VOJENSKÝCH LIETADIEL A SÚVISIACICH VÝROBKOV, LIETADLOVÝCH ČASTÍ, ZARIADENÍ A ORGANIZÁCIÍ PRE PROJEKTOVANIE A VÝROBU SOŠ EMAR 21 [pdf] (2.35 MB)
SOŠ EMAR 147 [pdf] EURÓPSKE VOJENSKÉ POŽIADAVKY NA CERTIFIKÁCIU ORGANIZÁCIÍ PRE
VÝCVIK ÚDRŽBY LIETADIEL
SOŠ EMAR 147 [pdf] (552.94 kB)
1 2 >>

 • Letecké pozemné zariadenia

  Názov Popis Stiahnuť
  Príloha č.1 - Návod na vyplnenie LPZ [pdf] Príloha č.1 - Návod na vyplnenie LPZ [pdf] (24.69 kB)
  Príloha č.2 - Žiadost o vydanie preukazu LPZ [pdf] Príloha č.2 - Žiadost o vydanie preukazu LPZ [pdf] (47.32 kB)
  Príloha č.3 - Požadované vedomosti personálu LPZ [pdf] Príloha č.3 - Požadované vedomosti personálu LPZ [pdf] (25.58 kB)
  Príloha č.4 - Skúšobná karta LPZ [pdf] Príloha č.4 - Skúšobná karta LPZ [pdf] (54.37 kB)
  Príloha č.5 - Návrh na triedu personálu LPZ [pdf] Príloha č.5 - Návrh na triedu personálu LPZ [pdf] (46.02 kB)
  Príloha č.6 - Trieda LPZ [pdf] Príloha č.6 - Trieda LPZ [pdf] (19.8 kB)
  Príloha č.7 - Preukaz spôsobilosti [pdf] Príloha č.7 - Preukaz spôsobilosti [pdf] (29.99 kB)
  Metodické pokynypre vydávanie oprávnenia k vývoju, výrobe, oprávam, údržbe, modifikáciám, skúškam a školeniam na LPZ VzS OS SR (MP-ÚVL-LPZ-005/2007) [pdf] Metodické pokynypre vydávanie oprávnenia k vývoju, výrobe, oprávam, údržbe, modifikáciám, skúškam a školeniam na LPZ VzS OS SR (MP-ÚVL-LPZ-005/2007) [pdf] (222.35 kB)
  Žiadosť o vydanie Povolenia [doc] Žiadosť o vydanie Povolenia [doc] (755.5 kB)
  Žiadosť o vydanie súhlasu na použitie LPZ vo vojenskom letectve [doc] Žiadosť o vydanie súhlasu na použitie LPZ vo vojenskom letectve [doc] (753.5 kB)

   

 •  

  Skočiť na menu


  Share