Preskocit navigáciu

Letová spôsobilosť


Inšpektor pre letovú spôsobilosť vykonáva štátny odborný dozor vo vojenskom letectve v rozsahu svojej pôsobnosti.

Inšpektor pre letovú spôsobilosť plní najmä tieto úlohy:

 • overuje typovú spôsobilosť štátnych lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia štátnych lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzke; spolupracuje s Dopravným úra­dom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadiel,
 • vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla,
 • kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel,
 • vedie register vojenského leteckého personálu a register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania pre civilné letectvo,
 • vedie evidenciu vojenských lietadiel, padákovej techniky, bezpilotných prostriedkov,
 • povoľuje, monitoruje, kontroluje a v prípade zistených nedostatkov zastavuje činnosť prevádzkovateľov, fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na vývoj, výrobu, opravy, údržbu, vykonávanie modifikácií, skúšok a školení a na prevádzku leteckej techniky a ostatných výrobkov leteckej techniky v rezorte ministerstva obrany,
 • podieľa sa na tvorbe pravidiel a zásad vzdelávania a výcviku vojenského leteckého personálu, vydáva osvedčenie leteckej škole určenej na výcvik vojenského leteckého personálu,
 • podieľa sa na tvorbe a  implementácii spoločných pravidiel EÚ a NATO na posudzovanie letovej spôsobilosti AIRWORTHINESS a správy vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

Normy pre posudzovanie letovej spôsobilosti:

 • SOŠ EMAR
o     145
 
o     21
  
o     147
  
 • EMAR
o     M
 
o     66
 
 • Formuláre
 
 • Metodické pokyny

Skočiť na menu


Share