Preskocit navigáciu

Register vojenských lietadiel


 • Zápisom do vojenského leteckého registra Slovenskej republiky ( ďalej len „registra“) získava vojenské lietadlo štátnu príslušnosť Slovenskej republiky.
 • Do registra môže byť zapísané iba lietadlo, ktorého letová spôsobilosť bola potvrdená úradom a nie je zapísané v inom leteckom registri.
 • Žiadosť o zápis vojenského lietadla do registra podáva prevádzkovateľ alebo užívateľ vojenského lietadla a musí obsahovať:
  • presnú adresu sídla prevádzkovateľa vojenského lietadla,
  • presnú adresu sídla užívateľa vojenského lietadla, ak nie je užívateľ zároveň prevádzkovateľ,
  • údaje o type vojenského lietadla, výrobné číslo vojenského lietadla a ostatné základné technické údaje vojenského lietadla požadované úradom.
 • Úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa alebo užívateľa o zápis vojenského lietadla do registra pridelí registračnú značku a vydá osvedčenie o zápise vojenského lietadla do registra,
 • Prevádzkovateľ alebo užívateľ vojenského lietadla zapísaného do registra je povinný okamžite ohlásiť úradu všetky zmeny údajov zapisovaných do registra.
 • Výmaz vojenského lietadla z registra vykoná úrad na žiadosť prevádzkovateľa alebo užívateľa alebo z vlastného podnetu, ak zistí, že došlo ku zmene alebo zániku podmienok stanovených pre zápis vojenského lietadla do registra. O vykonaní výmazu vojenského lietadla z registra vydá úrad osvedčenie o výmaze vojenského lietadla z registra.

Dokumenty:


Skočiť na menu


Share