Preskocit navigáciu

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov


Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov
V Bruseli 24. júna 2015 bolo ministrom obrany Slovenskej republiky podpísané memorandum o porozumení k zriadeniu a fungovaniu Mnohonárodného centra leteckého výcviku (MATC), ktoré je spoločným projektom Slovenskej republiky, Česka, Maďarska a Chorvátska. Podpisom memoranda sa začal proces dvojstranných rokovaní (MBAR) medzi jednotlivými národnými vojenskými leteckými úradmi, pre identifikáciu možných prekážok, ktoré by mohli brániť plnohodnotnému využívaniu projektu MATC. S cieľom zavŕšiť proces MBAR sa 1. decembra 2015 uskutočnilo v Prahe finálne stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov, za účasti riaditeľa Úradu vojenského letectva MO SR Romana Kajdu. Riaditelia vojenských leteckých úradov svojím podpisom v Certificates of Recognition potvrdili, že postupy a odborný dohľad  vykonávaný jednotlivými vojenskými leteckými úradmi pre zachovanie letovej spôsobilosti, schvaľovanie výcvikových organizácií, ako aj licencovanie lietajúceho personálu a technikov údržby zodpovedá potrebám projektu MATC.

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradovStretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradovStretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradovStretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov

Autor: Vladimír Vojenčiak - Dátum: 04.12.2015
Čítanosť: 6310
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share