Preskocit navigáciu

Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými leteckými úradmi MO ČR, MO CHR a MO MR


Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými leteckými úradmi MO ČR, MO CHR a MO MR
Predmetom pracovného rokovania s partnerskými vojenskými leteckými úradmi Ministerstva obrany Českej republiky (ďalej len MO ČR), Ministerstva obrany Chorvátskej republiky (ďalej len MO CHR) bolo prerokovanie a výmena skúseností v oblasti integrácie vojenského a civilného riadenia letovej prevádzky, posudzovania letovej spôsobilosti vojenských lietadiel a spôsobilosti leteckého personálu. Počas prvého dňa bolo rokovanie vo formáte len Odborom vojenského letectva (OVL) MO ČR. V úvode boli riaditeľmi predstavené aktuálne štruktúry, nosné úlohy riešené od posledného stretnutia a boli predstavené modernizačné projekty, ktoré v súčasnosti prebiehajú v jednotlivých krajinách.  V krátkosti bol zo strany OdŠSVL predstavený nový model prípravy a vzdelávania dôstojníkov leteckých odborností. Ciele pracovného rokovania boli splnené. V rámci pracovného rokovania členovia domácej delegácie nadviazali osobné kontakty so zástupcami partnerských vojenských leteckých úradov. V ďalšom období budú využité získane skúsenosti a informácie. 


Autor: pplk. Ing. Zdenek Baška - Dátum: 19.10.2017
Čítanosť: 4422
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share