Preskocit navigáciu

Miesto a úloha Úradu vojenského letectva MO SR v oblasti AIRWORTHINESS


Miesto a úloha Úradu vojenského letectva MO SR v oblasti AIRWORTHINESS
Európska obranná agentúra European Defence Agency (ďalej len „EDA“) prostredníctvom ministrov obrany participujúcich členských krajín EÚ (26 členov, okrem Dánska) schválila dňa 10. novembra 2008 založenie Fóra orgánov vojenskej letovej spôsobilosti Military Airworthiness Authorities Forum (ďalej len „MAWA Fórum“).
 
Úlohou MAWA Fóra je zosúladenie dohôd a postupov v oblasti vojenskej letovej spôsobilosti v Európe. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa zástupcovia účastníckych štátov  dohodli na prijatí nasledujúcich postupov:
 
 1. spoločný riadiaci a regulačný rámec;
 2. spoločné certifikačné postupy;
 3. spoločný prístup a postup pri organizačných a schvaľovacích procesoch;
 4. spoločné kódy pre certifikáciu projektových návrhov;
 5. spoločný prístup k ochrane a zachovaniu letovej spôsobilosti;
 6. opatrenia a dohody o vzájomnom uznávaní;
 7. založenie spoločnej Európskej organizácie pre vojenskú letovú spôsobilosť.
 
Dňa 17. novembra 2009 ministri obrany členských štátov podpísaním politickej deklarácie vyjadrili politickú podporu národným úradom pre letovú spôsobilosť pri tvorbe a implementácii Európskych požiadaviek vojenskej letovej spôsobilosti (European Military Airworthiness Requirements, (ďalej len „EMARs“). Tieto EMARs sa budú koncipovať a implementovať podľa schváleného plánu a v súlade s princípmi zadefinovanými v základnom dokumente Basic Framework Document vytvoreným MAWA Fórom.
 
 Úrad vojenského letectva MO SR (ďalej len „úrad“) ako vojenská národná autorita je účastníkom MAWA Fóra. Úrad zastrešuje problematiku posudzovania letovej spôsobilosti (ďalej len „Airworthiness“) a podieľa sa na implementácii Európskych požiadaviek vojenskej letovej spôsobilosti EMARs v pôsobnosti MO SR.
 
Prínosom EMARs je zadefinovanie spoločného rámca požiadaviek a postupov pre posudzovanie Airworthiness. Pri tvorbe EMARs sa vychádza z nariadenia (EC) N°216/2008, ktoré je platné pre civilné letectvo ako aj z ďalších použiteľných predpisov a nariadení za podmienky zachovania špecifických aspektov vojenského letectva.
 
Pripravované EMARs vytvoria potrebný spoločný legislatívny rámec pre posudzovanie letovej spôsobilosti v rámci účastníckych štátov EDA a po ich prijatí budú pre Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky z hľadiska posudzovania letovej spôsobilosti záväzné.
 
Pripravované European Military Airworthiness Requirements (EMARs):
 
 • EMAR 21       podmienky a pravidlá pre vývoj a produkciu leteckých výrobkov
 • EMAR M        podmienky zachovania letovej spôsobilosti
 • EMAR 145     pravidlá údržby vojenských lietadiel
 • EMAR 147     organizácie pre výcvik údržby 
 • EMAR 66       posudzovanie odbornej spôsobilosti technikov údržby 
 
Úrad vojenského letectva MO SR v oblasti posudzovania letovej spôsobilosti v rámci MAWA Fóra zastupuje vedúci starší inšpektor - špecialista pplk. Ing. Vladimír VOJENČIAK

Fotogaléria z účasti na pracovnom rokovaní Military Airwortiness Harmonisation Workshop v dňoch 4.-6. júna 2009 v Olomouci, ČR a súvisiace dokumenty:


Fotogaléria z účasti na pracovnom rokovaní Military Airwortiness Harmonisation Workshop v dňoch 4.-6. júna 2009 v Olomouci, ČR.Fotogaléria z účasti na pracovnom rokovaní Military Airwortiness Harmonisation Workshop v dňoch 4.-6. júna 2009 v Olomouci, ČR.

Autor: Vladimír Vojenčiak - Dátum: 03.03.2010
Čítanosť: 26750
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share