Preskocit navigáciu
Kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí

Kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí

26.03.2019 V dňoch od 18. – 22. marca 2019 prebehol v priestoroch tk Sliač kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí, ktorý organizoval OdŠSVL MO SR. Riadiacim kurzu bol hlavný inšpektor bezpečnosti letov OdŠSVL MO SR. Účastníkmi tohto zamestnania boli inšpektori bezpečnosti letov OdŠSVL MO SR, VVzS OS SR, leteckých krídiel, kvrps, práporu ISTAR a príslušníci AČR. Kurz bol zameraný na oblasť legislatívy, metodiku vyšetrovania príčin leteckých udalostí a spracovania...

Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými le...

Pracovné rokovanie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR s partnerskými vojenskými leteckými úradmi MO ČR, MO CHR a MO MR
19.10.2017Predmetom pracovného rokovania s partnerskými vojenskými leteckými úradmi Ministerstva obrany Českej republiky (ďalej len MO ČR), Ministerstva obrany Chorvátskej repub...
Zdroj: www.mil.sk

Galavečer Zlaté krídla

Galavečer Zlaté krídla
31.08.2016 V predvečer Medzinárodných leteckých dní SIAF 2016, v piatok 26. augusta 2016 sa v Historickej sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici konal za účasti Úradu v...
Zdroj: maa.mil.sk

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA

42. zasadnutie výboru TF3 EDA MAWA
04.12.2015V priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa v dňoch 17.-19. novembra 2015 pod gesciou Úradu vojenského letectva MO SR (ÚVL MO SR) uskutočnilo 4...
Zdroj: maa.mil.sk

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov

Stretnutie riaditeľov vojenských leteckých úradov
04.12.2015V Bruseli 24. júna 2015 bolo ministrom obrany Slovenskej republiky podpísané memorandum o porozumení k zriadeniu a fungovaniu Mnohonárodného centra leteckého výcv...
Zdroj: maa.mil.sk

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR

Pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva MO SR s Odborom vojenského letectva AČR
01.10.2015Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 16. - 17. septembra 2015 v nádhernom prostredí Vysokých Tatier uskutočnilo recipročné ...
Zdroj: maa.mil.sk

Rokovanie OVL MO ČR a ÚVL MO SR

12.11.2014Na základe dvojstrannej spolupráce s Českou republikou sa v dňoch 29. - 30. októbra 2014 uskutočnilo recipročné pracovné rokovanie Úradu vojenského letectva ...
Zdroj: maa.mil.sk

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.

Zverejnenie žiadosti na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky.
17.10.2014Žiadosť na schválenie nevýznamnej zmeny v typovej konštrukcii leteckej techniky je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   V prípade...
Zdroj: maa.mil.sk

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom...

Zverejnenie upravenej predlohy Žiadosti na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve.
17.10.2014Žiadosť na vydanie Osvedčenia/Oprávnenia na činnosti vo vojenskom letectve je zverejnená v časti Dokumenty a materiály/ Prílohy.   Predmetná žiadosť s...
Zdroj: maa.mil.sk

Skočiť na menu


Share